เงื่อนไขและข้อตกลงที่ผู้เล่นต้องทราบ

Trang Chủ » เงื่อนไขและข้อตกลงที่ผู้เล่นต้องทราบ

นดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา, 8XBET ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ควบคุมการใช้งานของเว็บไซต์ของเรา, รวมถึงเนื้อหาทั้งหมด, ความสามารถ, และบริการที่เสนอให้บริการบน 8XBET หรือผ่าน 8XBET โดยการเข้าถึงหรือใช้งาน 8XBET, คุณตกลงว่าคุณได้อ่าน, เข้าใจ, และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้, คุณควรหยุดการเข้าถึงและใช้งาน 8XBET

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นเจ้าของและถือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์และองค์ประกอบทั้งหมดของมัน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทั้งหมด, ซอฟต์แวร์, ข้อความ, การแสดงผล, ภาพ, วิดีโอ, และเสียง) ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นเจ้าของของเรา, ลิขสิทธิ์ของเรา, หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ของวัสดุเช่นนี้และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, ลิขสิทธิ์, สิทธิในการจดสิทธิบัตร, ความลับเฉพาะ, และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายทรัพย์สินอื่นๆ

การใช้งานของ 8XBET

เราให้สิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ 8XBET โดยจำกัด, ไม่มีสิทธิ์ในการโอนย้าย, สามารถถอนการให้สิทธิ์ได้เฉพาะสำหรับการใช้ส่วนตัวและการใช้ทางพาณิชย์ส่วนตัวเท่านั้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือในลักษณะใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย, โหลดหนัก, ทำให้เสียหาย, หรือรบกวนกับการใช้งานและความสุขของบุคคลที่สามในการใช้เว็บไซต์ 8XBET ห้าม

ประกาศความรับผิด

ข้อมูลที่ให้บริการที่นี่เป็นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปเท่านั้นและไม่เป็นคำแนะนำมืออาชีพ เราไม่มีการรับประกันหรือแสดงความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความสมบูรณ์, ความถูกต้อง, ความเชื่อถือได้, ความเหมาะสม, หรือความพร้อมใช้งานของข้อมูล, ผลิตภัณฑ์, บริการ, หรือกราฟิกที่เกี่ยวข้องบน 8XBET สำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ การพึงพอใจในข้อมูลเช่นนั้นเป็นเรื่องของความเสี่ยงของคุณเองเท่านั้น

ความรับผิดจำกัด

ในทุกกรณี เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง, ทุกชนิด, ความเสียหายทั่วไป, พิเศษ, ผลกระทบ, หรือความเสียหายโทรมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ 8XBET หรือเนื้อหา, ฟังก์ชัน, หรือบริการที่ให้บริการบนเว็บไซต์นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นตามการรับประกัน, สัญญา, ชิ้นส่วนที่ตกลง, หรือกฎหมายอื่นๆ แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้เหล่านั้น

การป้องกัน

คุณตกลงรับรอง, ป้องกัน, และคุ้มครองเราและบริษัทในเครือของเรา, เจ้าหน้าที่, กรรมการ, พนักงาน, ตัวแทน, ลิขสิทธิ์, และผู้จัดหาจากความสูญเสียทั้งหมด, ค่าใช้จ่าย, ความเสียหาย, และค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าทนายความที่เป็นมิตรต่อการละเมิดข้อตกลงเหล่านี้หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ 8XBET ของคุณ

สิทธิในการแก้ไขข้อตกลง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า การใช้งานต่อเนื่องของเว็บไซต์ 8XBET หลังจากการแก้ไขเช่นนั้นถือเป็นการยอมรับข้อตกลงที่แก้ไขแล้ว

กฎหมายและอำนาจศาล

ข้อตกลงเหล่านี้และการใช้งานของคุณในเว็บไซต์ 8XBET จะถูกควบคุมและแปลงความตามกฎหมายท้องถิ่นที่เราตั้งอยู่โดยไม่ต้องใช้ข้อบังคับใดๆ เลือกกฎหมายหรือกฎหมายข้อพิพาท การฟ้องร้องทางกฎหมาย, การดำเนินการ, หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงเหล่านี้หรือเว็บไซต์ 8XBET จะถูกดำเนินในศาลรัฐบาลหรือศาลรัฐซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำนาจที่เราตั้งอยู่

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ 8XBET และเข้าเหมือนความเข้าใจทั้งหมดก่อนและร่วมกัน, ข้อตกลง, การแสดงออก, และการรับประกันทั้งหมดระหว่างคุณและเราทั้งหมดทั้งที่เขียนและพูดเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ 8XBET

ข้อมูลการสนับสนุน

หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้, กรุณาติดต่อเราที่ [email protected].

Tắt [X]